Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:
Karla Schweigerová 
identifikační číslo:65307445
Sídlem :
Heyrovského 7
635 00 Brno – Bystrc

(dále jen jako správce)

Korespondenční adresa pro doručení:
Karla Schweigerová
Heyrovského 7
635 00 Brno – Bystrc
Emailová adresa: kajahds@volny.cz
Telefon: +420 607 556 110
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů, jaké údaje a proč sbíráme
V kontaktním formuláři „Poptávka služeb“ uvádíte:
– celé jméno a titul, název a adresu firmy, telefon, e-mail.
Tyto údaje jsou potřebné pro komunikaci s vámi v rámci správného zpracování a vyřizovaní poptávky, objednávky, obchodních sdělení, případně marketingových aktivit správcem vůči vaši osobě.

Pro budoucí plnění smluvních vztahů a objednávek jsou potřebné údaje o firmě:
– název a adresa firmy, IČO, fakturační údaje, e-mail, telefon, jména a funkce oprávněných osob ke schvalování smluv nebo objednávek a plnění závazků z nich plynoucích.
V rámci smluvních vztahů si tyto informace poskytujeme vzájemně a jsou součástí smluv.
V rámci plnění a fakturování objednávek si tyto informace poskytujeme vzájemně, jsou jejich součástí.
Zároveň tyto údaje jsou důležité pro správné vystavení účetních dokladů a jejich archivaci dle požadavků platné legislativy.

Doba uložení osobních údajů
Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). V rámci smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu a dále dle souvisejících platných předpisů o uchování dokumentace a její archivace po dobu stanovenou příslušnou platnou legislativou.
Ohledně účetní dokumentace se její archivace řídí požadavky příslušné platné legislativy.

Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu kajahds@volny.cz
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.
Máte právo zeptat se, jaké údaje o vás zpracováváme, v jakém rozsahu a k jakému účelu, na dobu jejich uložení a kdo a za jakým účelem má k nim přístup.

Soubory cookie
Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 15. listopadu 2020